ADVOKÁT a INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
Mgr. Zuzana Hrudová

INSOLVENČNÍ PRÁVO:

 • výkon funkce insolvenčního správce
 • sepis insolvenčních návrhů – dlužnických i věřitelských
 • návrhy na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), včetně analýzy situace dlužníka před podáním insolvenčního návrhu
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • incidenční žaloby a zastupování ve sporech
 • excindační žaloby a zastupování ve sporech


Občanské právo:

 • příprava smluv a dokumentace pro převody nemovitostí (nákup, prodej)
 • nájemní a podnájemní vztahy (bytů, nebytových prostor)
 • vymáhání pohledávek, včetně řízení u soudu a návrhy na nařízení exekuce, výkonu rozhodnutí
 • podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • sepis smluv občansko-právního charakteru
 • zastupování klientů v občansko-právních sporech


Rodinné právo:

 • rozvod manželství, zastoupení v řízení o rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava styku nezletilými dětmi, svěření nezletilých dětí do péče
 • výživné dětí (nezletilých, zletilých), manžela (manželky) a rozvedeného manžela (manželky)


Pracovní právo:

 • poradenství při úpravě pracovněprávních vztahů
 • pracovní smlouvy
 • ukončování pracovních poměrů
 • neplatnost výpovědi/okamžitého zrušení pracovního poměru a nároky z něj plynoucí
 • pracovní úrazy
 • odpovědnost za škodu